SZKOLENIE: 22 dni do odbudowania relacji z energią pieniądza