Część 1 Zobacz nagranie szkolenia
lekcja 1 Nagranie szkolenia: Jak zadbać o siebie emocjonalnie i duchowo