Część 1 NAGRANIE SZKOLENIA I FORUM
lekcja 1 Tutaj obejrzysz VOD szkolenia
Część 2 MEDYTACJE PROWADZONE - BONUS
lekcja 1 Medytacje prowadzone