Część 1 Zobacz nagranie szkolenia
lekcja 1 Nagranie szkolenia: 20 przekonań oddzielających od sukcesu